Regulament de functionare

Astrokids este un loc de distracții de interior, care se adresează deopotrivă copiilor și adulților, și nu poate fi asociat cu forme de îngrijire sau educare a copiilor, tip creșă, grădiniță, babysitting, bonă, etc.

Prezentul regulament se aplică tuturor celor care intră în incinta Astrokids, copii, părinți, însoțitori de orice fel ai copiilor, adolescenți, adulți neînsoțiți de copii, și are drept scop asigurarea securității persoanelor și a bunurilor, ordinii și a curățeniei.

Prin intrarea în incinta Astrokids acceptați toate prevederile prezentului regulament, care se aplică în interiorul clădirii și în spațiile adiacente. Citiți-l și explicați-l copiilor dumneavoastră, prin simpla intrare în incinta Astrokids se prezumă că ați citit prezentul regulament și că v-ați exprimat consimțământul de a respecta necondiționat termenii și condițiile prevăzute în acesta.

Taxa de emitere a unui singur card Astrokids este 5 RON, acesta având valabilitate 12 luni. Taxa de reemitere a cardului Astrokids este de 5 RON. Cardul Astrokids nu este returnabil.

Astrokids își rezervă dreptul de a anula cardul și/sau de a restricționa accesul în incintă, fără nicio notificare, în caz de încălcare a regulamentului.

Prețurile de utilizare a jocurilor din incinta Astrokids sunt prezentate pe fiecare joc, pe cititorul de card atașat jocului.

Clienții au obligația de a verifica bonul fiscal emis; nu se primesc reclamații ulterioare. Nu se restituie nici o suma plătită pe motiv că vizitatorul/clientul nu a cunoscut o anumită regulă sau condiție de utilizare a facilităților. Este obligația clienților de a se informa în prealabil despre tarifele aplicabile, inclusiv tarifele de acces/utilizare ale fiecărei atracții în parte.

Pentru depozitarea încălțămintei, a hainelor sau a unor bagaje sunt amenajate vestiare a căror sistem de deschidere/închidere este activat electronic de un cod PIN din 4 cifre ales de vizitator.

Astrokids nu răspunde pentru lucrurile uitate/pierdute în incintă. Vă recomandăm să utilizați vestiarul pentru depozitarea lucrurilor personale.

Prin termenul „client”, folosit în prezentul regulament, se înțelege orice persoană fizică – copii, parinți, însoțitori de orice fel ai copiilor, adolescenți, adulți neinsoțiți de copii, etc. – care intră în incinta Astrokids.

Astrokids nu este responsabil de nicio consecință rezultată în urma necitirii regulamentului sau nerespectării regulilor și condițiilor indicate mai jos. Toate atracțiile existente în Astrokids au propriile reguli de utilizare, reguli pe care sunteți obligați să le citiți și să le respectați.

Astrokids își rezervă dreptul de a-și selecta clienții.

Efectuarea plății pentru atracțiile din interiorul Astrokids este posibilă doar prin intermediul cardului Astrokids. Prețul atracțiilor este exprimat în RON. Alimentarea cardului cu RON este posibilă la casieria Astrokids. Sumele achiziționate pe card nu sunt returnabile.

Copiilor cu vârste cuprinse între 3 ani și 12 ani le este permis accesul în interiorul locului de joaca doar cu șosete sau încălțăminte de schimb.

Accesul copiilor în toaletă se face doar cu încălțăminte, părinții/tutorii/însoțitorii fiind obligați să îi încalțe pe perioada părăsirii locului de joacă, indiferent de posibilitatea de a-i ține în brațe pe traseu sau în incinta toaletei.

Timpii de închidere pentru evenimentele private sau pentru mentenanță vor fi întotdeauna anunțate din timp, pe website (www.astrokids.ro) și, eventual, pe pagina de facebook. Astrokids se poate închide temporar sau ocazional, fără notificare prealabilă, din cauza lucrărilor întreținere neplanificate, dar esențiale, care trebuie realizate/finalizate. De asemenea, Astrokids va proceda la afișarea prealabilă a unei notificări pe website și/sau pe pagina de facebook, când sunt programate vizite ale unor grupuri mari de persoane. Recomandăm celor care doresc să viziteze Astrokids ca înainte de a efectua călătoria să verifice website-ul sau să ne contacteze telefonic pentru a se asigura despre posibilitatea accesului în locul de joacă.

Este interzisă utilizarea echipamentelor de joacă de către adulții însoțitori sau de către copii a căror vârstă/greutate/înălțime depășeste limita maximă admisă, afișată în dreptul fiecărei atracții. Atracțiile din interiorul locului de joacă sunt destinate copiilor cu vârste cuprinse între 3 si 12 ani, înalțime maximă 1.50 m, greutate maximă 50 kg.

Astrokids este un spațiu ce include jocuri, jucării și atracții potrivite pentru diferite categorii de vârstă. Este responsabilitatea părinților/tutorilor/însoțitorilor să decidă care este jocul/jucăria/atracția potrivită pentru copil în timpul vizitei la Astrokids.

Utilizarea atracțiilor din incinta Astrokids se va face respectând regulile de siguranță prezentate atât în scris cât și prin semnalistica/pictogramele amplasate în imediata apropiere a fiecărei atracții. Adulții au obligația de a comunica și explica aceste reguli copiilor lor înaintea intrării în perimetrul atracției.

Atracțiile care implică ridicări/coborâri/legănări/răsuciri, etc., pot induce anumitor persoane vertijuri, leșinuri, claustrofobie, anxietate, aritmii cardiace, tensiune, fobii, episoade de pierdere a cunoștinței. De aceea, atracțiile nu trebuiesc folosite de către persoanele a căror stare de sănătate nu permite acest lucru.

Utilizarea atracțiilor nu este permisă persoanelor cu o stare precară de sănătate care ar putea fi agravată de utilizarea acestora. Nu utilizați atracțiile daca suspectați că sănătatea dumneavoastră ar putea fi supusă vreunui risc din orice motiv ori dacă v-ați putea agrava o stare/condiție preexistentă, de orice natură.

Toți clienții sunt obligați să arate respect unii față de ceilalți și să respecte întocmai toate instrucțiunile, regulile și condițiile aplicabile.

Fumatul în incinta Astrokids este strict interzis.

Activitățile din incinta Astrokids sunt supravegheate video prin intermediul unui sistem complex de supraveghere cu camere IP conectate la DVR, din rațiuni de securitate și pentru a asigura rezolvarea operativă a eventualelor incidente, inconveniente ori disfuncționalități.

Locul de joacă este supravegheat de personalul angajat al Astrokids, dar aceștia nu sunt responsabili pentru:

  • certurile, loviturile, accidentele și relațiile dintre copii, intervenind între aceștia, doar dacă au posibilitatea și observă problemele și altercațiile;
  • accidentele, lovirile provocate din nerespectarea de către copii a regulilor de utilizare și a regulamentelor, a folosirii necorespunzătoare a echipamentelor, aparatelor de joacă și jucăriilor, din necunoașterea regulilor prezentului regulament datorată necitirii acestora de către însoțitori, din neascultarea și refuzul recomandărilor supraveghetorilor, din neatenția copiilor;
  • accidentele, loviturile provocate de problemele de sănătate mentală, psihică și de motricitate ale copiilor;
  • problemele apărute din incapacitatea sau slaba capacitate de comunicare a copiilor între ei sau cu personalul supraveghetor;
  • incidentele produse din neglijența părinților/tutorilor/adulților însoțitori.

Supraveghetorii au rol de supervizare generală a spațiilor de joacă și nu a fiecărui copil in parte.

Astrokids nu tolerează cearta, bătaia, comportamentul violent, agresiv, obscen, limbajul urât, glumele sau farsele rău intenționate ale copiilor sau însoțitorilor acestora la adresa celorlalți vizitatori sau la adresa angajaților companiei. În situațiile mai sus enumerate, persoanele implicate pot fi obligate să părăsească locul de joacă imediat, fără returnarea contravalorii biletului de intrare și fără reprimirea ulterioară în incinta Astrokids.

Este interzis accesul în incinta Astrokids cu:

  • Pistoale, arme de foc și orice alte arme/obiecte destinate sau aparent destinate să lanseze proiectile sau să provoace răni, cum sunt, dar fără a se limita la: toate armele de foc, cu aer comprimat, cu bile, industriale, de semnalizare (pistoale, revolvere, carabine, puști, etc.); copii și imitații ale armelor de foc; arbalete, catapulte, harpoane; dispozitive paralizante sau neutralizante; arme cu electroșocuri; brichete de forma unei arme de foc, etc;
  • Arme cu vârf/cu tăiș și obiecte tăioase – orice obiect cu vârf sau cu lamă care poate provoca răni, cum sunt, dar fără a se limita la: topoare, toporiști, săgeți și săgeți de darts, crampoane/patine, lănci, ciocane, bricege cu lame de orice lungime, cuțite, macete, brice și lame, spade, săbii, foarfece cu lame, scule de meșteșugărie care pot fi folosite ca arme, cum sunt burghiele și vârfurile de burghie, cutterele, cuțitele utilitare, ferăstraiele, surubelnițele, răngile, ciocanele, cleștii de tăiat, cheile fixe, tubulare și reglabile, arzătoarele, produse de sticlă;
  • Instrumente contondente – orice instrument contondent capabil să cauzeze răni, cum sunt, dar fără a se limita la: bâte, ciomege, bastoane, crose, padele, tacuri, undițe, echipament specific artelor marțiale;
  • Substanțe explozive sau inflamabile – orice substanță explozivă sau inflamabilă care prezintă risc pentru sănătatea vizitatorilor, cum sunt, dar fără a se limita la: muniție, obiecte detonatoare, fitiluri, explozibili, grenade, recipiente de gaz, artificii, articole pirotehnice (inclusiv petarde și pocnitori), fumigene, combustibili cum sunt benzina, motorina;
  • Substanțe chimice și toxice – orice substanțe chimice sau toxice care prezintă un risc pentru sănătatea vizitatorilor, cum sunt: acizi și alcaloizi, substanțe corozive, mercur, clor; spray-uri paralizante sau neutralizante; materiale radioactive; otrăvuri; substanțe periculoase infecțioase sau biologice – sânge infectat, bacterii, viruși;

În cazul introducerii acestora in locul de joacă părintele/tutorele este unicul responsabil pentru orice consecință, înțelegând si asumându-și răspunderea pentru accidentele provocate altor copiii sau pentru distrugerile realizate.

Astrokids nu este responsabil pentru daune provocate asupra obiectelor vestimentare prin utilizarea atracțiilor din incintă.

Nu este permisă mutarea jucăriilor din perimetrul în care acestea sunt amplasate.

Accesul cu animale în incinta Astrokids nu este permis.

Accesul cu cărucioare pentru copii nu este permis.

Este interzisă atingerea și/sau deteriorarea plantelor decorative precum și aruncarea de ambalaje/reziduuri/resturi menajere în recipientele în care acestea sunt plantate.

Este interzis scuipatul pe jos sau aruncarea de ambalaje/reziduuri/resturi menajere în alte locuri/recipiente decât cele amenajate în acest sens și semnalizate corespunzător.

Este interzis accesul cu mâncare și băuturi în incinta Astrokids.

Este interzisă distrugerea jucăriilor și a spațiului de joacă (inclusiv prin scuipat, murdărire, zgâriere, rupere, smulgere, lovire, inscripționare cu diferite obiecte de scris, lipire de abțibilduri/autocolante, etc.). Dacă totuși se produce distrugerea de către copil, părintele/tutorele/însoțitorul își asumă responsabilitatea achitării contravalorii pagubelor.

Astrokids avertizează cu privire la faptul că în incinta toaletelor există risc crescut de alunecare. Fiecare vizitator trebuie să aibă în vedere riscul crescut de accidentare din incintă, datorat suprafețelor umede. Din acest motiv vor avea atenție mărită, în special în zona toaletelor, mai ales în ceea ce privește siguranța și protejarea de accidentare a copiilor, care trebuie însoțiți, supravegheați și sfătuiți în mod corespunzător de către părinții/tutorii/însoțitorii lor; în cazul în care această regula este încălcată, părinții/tutorii/însoțitorii copiilor care intră în incinta Astrokids, își asumă toate prejudiciile și daunele cauzate de nerespectare și exonerează societatea RASCO MANAGEMENT SRL – proprietară a Astrokids, de orice răspundere.

Celor care suferă de vreo afecțiune medicală, incluzând răceli, viroze, boli contagioase, etc. li se interzice accesul în parcul de distracții. Copiii cu probleme psihice, mentale, de vedere sau de motricitate trebuie însoțiți de un adult care își asumă întreaga responsabilitate pentru aceștia.

Clienții sunt rugați să își curețe/spele mâinile cu apă și săpun la intrarea în toaletă și după folosirea acesteia, asigurând și toaletarea corespunzătoare a mâinilor copiilor.

Nu recomandăm introducerea propriilor jucării în spațiul de joacă, dar dacă totuși se introduc jucării care nu aparțin Astrokids, nu răspundem pentru pierderea/deteriorarea/distrugerea acestora.

Este interzisă intrarea copiilor în interiorul locului de joacă cu telefonul mobil, sisteme mp3, aparate audio cu fire, lanțuri lungi în jurul gâtului, haine cu glugă, șnururi, broșe cu ac și alte obiecte care ar putea reprezenta un pericol pentru purtător sau pentru ceilalți copii.

Clienții sunt rugați să nu își lase obiectele de valoare nesupravegheate. Astrokids nu își asumă răspunderea în cazul pierderii sau distrugerii acestora.

În situațiile în care un copil solicită venirea părintelui, supraveghetorul va anunța telefonic părintele, putând exista decalaje de la exprimarea dorinței până la efectuarea apelului telefonic, în funcție de gradul de ocupare al personalului de la recepție sau de exprimarea simultană a problemelor mai multor copii.

Filmarea sau fotografierea în incinta Astrokids este permisă fără aprobarea conducerii doar dacă fotografiile și filmările vor fi utilizate în scop personal, necomercial; pentru orice alte scopuri, este necesară aprobarea prealabilă scrisă din partea conducerii Astrokids.

Vorbitul cu voce tare la telefon, fotografiatul și/sau filmatul altor persoane din incintă, fără voia acestora, este interzis. Vizitatorii care încalcă dreptul altor persoane din incintă, prin fotografiat și/sau filmat abuziv, sunt exclusiv răspunzători de aceste încălcări.

Prin intrarea in incinta Astrokids, părintele/tutorele/însoțitorul copilului este de acord cu utilizarea în materialele publicitare, indiferent de forma (TV, magnetică, fotografică, format hârtie, internet sau orice alt tip de format), în mod gratuit de către Astrokids, a vocii și imaginii copilului.

Astrokids are dreptul de a publica și transmite materialele realizate pe baza elementelor ce caracterizează copilul, pe TV/internet/ziare/reviste/pliante/pagina de facebook, în mod gratuit, fără obligații materiale sau financiare față de părinte/tutore/însoțitor.

Este obligatorie păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare. Petrecerile și evenimentele au un regim separat, în funcție de specificul fiecăruia, regim ce va fi afișat/publicat.

Părăsirea incintei Astrokids fără a achita contravaloarea serviciilor accesate sau a produselor cumpărate determină interzicerea ulterioară a accesului în incintă.

Toate regulile din prezentul document sunt valabile și pentru copiii invitați ai altor copii, pentru grupuri organizate sau pentru copiii invitați la petreceri organizate în cadrul Astrokids. Responsabilitatea explicării regulilor revine părinților/tutorilor/însoțitorilor, părinților/tutorilor/însoțitorilor sărbătoritului, cadrelor didactice însoțitoare.

Vizitatorii acceptă și sunt de acord că Astrokids – RASCO MANAGEMENT SRL, nu răspunde pentru daunele, prejudiciile și pagubele materiale suferite de vizitatori, dacă aceste prejudicii se datorează acestora sau dacă se datorează altor persoane sau sunt produse din vina acestora.

Astrokids nu răspunde în nici un fel de furtul bunurilor vizitatorilor din incintă. Vizitatorilor li se recomandă să nu aducă în incintă obiecte de valoare.

RASCO MANAGEMENT SRL, J40 / 11952 / 2004, RO 16626907, în calitate de proprietar al Astrokids, prelucrează datele cu caracter personal comunicate de clienți/vizitatori, în scopul furnizării de bunuri și servicii, facturării, marketing, reclamă, publicitate și securitatea persoanelor. Datele sunt destinate utilizării de către  RASCO MANAGEMENT SRLși nu vor fi dezvăluite decât autorităților competente, în condițiile legii.

Astrokids își rezervă dreptul de a limita la un moment dat accesul la locul de joacă în incintă, atunci când a fost atinsă capacitatea maximă de clienți/vizitatori, anunțând perioade de pauză atunci când situația o impune. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a închide locul de joacă și de a sista activitatea pentru o anumită perioadă de timp fără anunțare prealabilă.

Conform Legii nr. 677/2001, clienții beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Clienții/vizitatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clienții/vizitatorii se pot adresa societății  RASCO MANAGEMENT SRL cu sediul în Aleea Privighetorilor 82-84, Bloc A, Apt 2-3, sector 1, Bucuresti, cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, acestora le este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.

Totodată,  RASCO MANAGEMENT SRL prelucrează datele cu caracter personal ale clienților/vizitatorilor din formularele de înregistrare/înscriere, precum și imaginea, prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora, a spațiilor și a bunurilor societății.

Prin intrarea in incinta Astrokids, clienții/vizitatorii iau cunoștință și își exprimă consimțământul ca Astrokids să le prelucreze datele cu caracter personal prin mijloace video.

Datele personale înregistrate pot fi comunicate doar persoanelor autorizate din cadrul RASCO MANAGEMENT SRL, persoanelor vizate și organelor legii, în cazul unor incidente prevăzute de lege, în scopul identificării persoanelor ce au săvârșit infracțiuni în raza de acoperire a sistemului de supraveghere.

Sistemul de supraveghere video completează celelalte măsuri fizice de securitate, făcând parte din măsurile întreprinse pe baza politicii de securitate, elaborată la nivelul societății şi ajută la prevenirea, combaterea şi, dacă este cazul, identificarea accesului fizic neautorizat, inclusiv a accesului neautorizat la spaţiile securizate şi la încăperile protejate, accesul neautorizat la infrastructura informatică sau la informaţiile operaţionale, seifuri, tezaur.

În plus, sistemul de supraveghere video, ajută la prevenirea și detectarea furturilor de echipament sau de bunuri și valori deţinute de societate și la prevenirea și detectarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa personalului angajat care îşi desfăşoară activitatea la locaţia supravegheată.

Împrejurarea că zona este supravegheată video se semnalizează în mod corespunzător, prin intermediul unui afiş pozitionat în locurile monitorizate, așezat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de orice persoană. Afişul conține o pictogramă reprezentativă alături de informaţiile prevăzute de art.11 alin.1 din Decizia nr.52/2012 (se propune modelul de mai jos).

Astrokids iși rezervă dreptul de a acționa pe cale juridică impotriva celor care încalcă una sau mai multe din prevederile prezentului regulament.

Prezentul regulament poate suferi modificări în orice moment, vizitatorilor revenindu-le obligația de a verifica periodic prevederile acestuia.